Slavic Humanities Index

with Full Text

 

 

 

Bosnia and Herzegovina


 Journal title: Bosniaca: časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
Publisher: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
First date of publication: 1996
ISSN: 1512-5033 (print), 2303-8888 (online)
Frequency: Annual
Years indexed: 2017-2020
Full text: Available
 Journal title: Društvene i humanističke studije: Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
Publisher: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
First date of publication: 2016
ISSN: 2490-3604 (print), 2490-3647 (online)
Frequency: Semiannual
Years indexed: 2019-2020
Full text: Available
 Journal title: Hercegovina. Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe
Publisher: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Studij povijesti; Hrvatski institut za povijest - Zagreb
Dates of publication: 1981-1990, 1995-2011, 2015
ISSN: 2566-3429
Frequency: Annual
Years indexed: 2015-2020
Full text: Available
 Journal title: Historijski pogledi
Publisher: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla
First date of publication: 2018
ISSN: 2637-1502
Frequency: Annual
Years indexed: 2018-2021
Full text: Available
 Journal title: HUM: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Publisher: Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru
First date of publication: 2006
ISSN: 1840-233X
Frequency: Semiannual
Years indexed: 2006-2014, 2020
Full text: Available
 Journal title: Istrazivanja
Publisher: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
First date of publication: 2006
ISSN: 1840-1325
Frequency: Annual
Year indexed: 2013-2020
Full text: Available
 Journal title: Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti
Publisher: Sveučilište u Mostaru; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
First date of publication: 1994-2010, 2014
ISSN: 1023-8638
Frequency: Semiannual
Year indexed: 2014, 2020
Full text: Available