Index slovanských humanitních věd

 

 

 

Bosna a Hercegovina


 Název Društvene i humanističke studije: Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
Vydavatel: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
První datum zveřejnění: 2016
ISSN: 2490-3604 (tiskový), 2490-3647 (online)
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2019
 Název: Hercegovina. Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe
Vydavatel: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Studij povijesti; Hrvatski institut za povijest - Zagreb
Datum zveřejnění: 1981-1990, 1995-2011, 2015
ISSN: 2566-3429
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2015-2018
 Název: HUM: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Vydavatel: Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru
První datum zveřejnění: 2006
ISSN: 1840-233X
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2006-2014
 Název: Istrazivanja
Vydavatel: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
První datum zveřejnění: 2006
ISSN: 1840-1325
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2013-2018
 Název: Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti
Vydavatel: Sveučilište u Mostaru; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
První datum zveřejnění: 1994-2010, 2014
ISSN: 1023-8638
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2014