Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Bosna a Hercegovina


 Název: Arhivski pogledi
Vydavatel: Association of Archival Employees in Tuzla Canton
První datum zveřejnění: 2020
ISSN: 2712-2344 (tiskový), 2831-1051 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2020-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Bosniaca: časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
Vydavatel: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
První datum zveřejnění: 1996
ISSN: 1512-5033 (tiskový), 2303-8888 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2017-2023
Fulltext k dispozici
 Název Društvene i humanističke studije: Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
Vydavatel: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
První datum zveřejnění: 2016
ISSN: 2490-3604 (tiskový), 2490-3647 (online)
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2019-2021
Fulltext k dispozici
 Název: Godišnjak / Jahrbuch
Vydavatel: Centar za balkanološka ispitivanja, Akademija nauka i umjetnosti BiH
Datum zveřejnění: 1957
ISSN: 0350-0020 (tiskový), 2232-7770 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2011-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Hercegovina. Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe
Vydavatel: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Studij povijesti; Hrvatski institut za povijest - Zagreb
Datum zveřejnění: 1981-1990, 1995-2011, 2015
ISSN: 2566-3429
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2015-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Historijska misao
Vydavatel: Društvo historičara Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina; Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
First date of publication: 2015
ISSN: 2303-8543 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2015-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Historijski pogledi
Vydavatel: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla
První datum zveřejnění: 2018
ISSN: 2637-1502
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2018-2023
Fulltext k dispozici
 Název: HUM: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Vydavatel: Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru
První datum zveřejnění: 2006
ISSN: 1840-233X
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2006-2014, 2019-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Istrazivanja
Vydavatel: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
První datum zveřejnění: 2006
ISSN: 1840-1325
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2013-2021
Fulltext k dispozici
 Název: Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti
Vydavatel: Sveučilište u Mostaru; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
První datum zveřejnění: 1994-2010, 2014
ISSN: 1023-8638
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2014, 2020
Fulltext k dispozici
 Název: Pregled: Časopis za društvena pitanja / Pregled: Periodical for Social Issues
Vydavatel: Univerzitet u Sarajevu
První datum zveřejnění: 1910
ISSN: 0032-7271
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: 2021-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Vydavatel: Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
První datum zveřejnění: 1963, from 2014- online
ISSN: 0581-7447 (tiskový), 2303-6990 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2020-2021
Fulltext k dispozici
 Název: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)
Vydavatel: Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
První datum zveřejnění: 2010
ISSN: 2303-5749 (tiskový), 2303-6974 (online)
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 2019-2021
Fulltext k dispozici