Der Index der slawischen Geisteswissenschaften

mit Volltext

 

 

 

Tschechische Republik


 Zeitschriftentitel: Acta Musei nationalis Pragae. Historia
Verlag: Národní muzeum, Praha
Erscheinungsverlauf: 2017
ISSN: 2570-6845, 2570-6853 (online)
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Czech Theatre
Verlag: Institut umění – Divadelní ústav
Erscheinungsverlauf: 1994
ISSN: 0862-9390
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Časopis Matice moravské
Verlag: Matice moravská, Brno
Erscheinungsverlauf: 1869
ISSN: 0323-052X
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická
Verlag: Národní muzeum, Praha
Erscheinungsverlauf: 1831
ISSN: 1214-0627
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Časopis pro moderní filologii
Verlag: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1911
ISSN: 0862-8459
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Česká literatura
Verlag: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1952
ISSN: 0009-0468
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Český časopis historický
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1895
ISSN: 0862-6111
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Český jazyk a literatura
Verlag: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost
Erscheinungsverlauf: 1950
ISSN: 0009-0786
Fussnote: fünf Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Český lid
Verlag: Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1891
ISSN: 0009-0794
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Divadelní revue
Verlag: Institut umění – Divadelní ústav
Erscheinungsverlauf: 1990
ISSN: 0862-5409
Fussnote: drei Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Film a doba
Verlag: Sdružení přátel odborného filmového tisku
Erscheinungsverlauf: 1955
ISSN: 0015-1068
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Folia Historica Bohemica
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1979
ISSN: 0231-7494
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Germanoslavica
Verlag: Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1931-1937, 1994
ISSN: 1210-9029
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Historica
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Datum der Veröffentlichung: 1994-2010
ISSN: 1210-8499
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: 1994-2010
 Zeitschriftentitel: Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Verlag: Národní filmový archiv a Česká společnost pro filmová studia
Erscheinungsverlauf: 1989
ISSN: 0862-397X
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Linguistica Pragensia
Verlag: Faculty of Arts, Charles University in Prague
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0862-8432
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Literární archiv
Verlag: Památník národního písemnictví, Praha
Erscheinungsverlauf: 1966
ISSN: 978-80-85085-93-8
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Litteraria Pragensia
Verlag: Ústav anglofonních literatur a kultur, Iniverzita Karlova v Praze, Filozofická faculta
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0862-8424
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Mediaevalia Historica Bohemica
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0862-979X
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Naše řeč
Verlag: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1917
ISSN: 0027-8203
Fussnote: fünf Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Národopisná revue
Verlag: Národní ústav lidové kultury, Strážnice
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0862-8351
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Revolver Revue
Verlag: Revolver Revue
Erscheinungsverlauf: 1985
ISSN: 1210-2881
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
Verlag: Národní muzeum, Praha
Datum der Veröffentlichung: 1938-2016
ISSN: 0036-5335
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: 1994-2016
 Zeitschriftentitel: Slavia: časopis pro slovanskou filologii
Verlag: Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1922
ISSN: 0037-6736
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Slovanské historické studie
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Datum der Veröffentlichung: 1955-2009
ISSN: 081-007X
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: 1994-2009
 Zeitschriftentitel: Slovanský přehled
Verlag: Historický ústav Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1898
ISSN: 0037-6922
Fussnote: drei Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Slovo a slovesnost
Verlag: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1939
ISSN: 0037-7031
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Soudobé dějiny
Verlag: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
Erscheinungsverlauf: 1993
ISSN: 1210-7050
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Střední Morava: vlastivědná revue
Verlag: Memoria, Olomouc
Erscheinungsverlauf: 1966-1968, 1995
ISSN: 1211-7889
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Svět a divadlo
Verlag: Divadelní obec
Erscheinungsverlauf: 1990
ISSN: 0862-7258
Fussnote: sechs Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Svět literatury
Verlag: Univerzita Karlova v Praze, Ústav románských studií
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0862-8440
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Židovská ročenka
Verlag: Federace židovských obcí v České republice
Erscheinungsverlauf: 1954/55
ISSN: 0514-3616
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten