Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Česká republika


 Název: Acta Musei nationalis Pragae. Historia
Vydavatel: Národní muzeum, Praha
První datum zveřejnění: 2017
ISSN: 2570-6845 (tiskový), 2570-6853 (online)
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Czech Theatre
Vydavatel: Institut umění – Divadelní ústav
První datum zveřejnění: 1994
ISSN: 0862-9390
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Časopis Matice moravské
Vydavatel: Matice moravská, Brno
První datum zveřejnění: 1869
ISSN: 0323-052X
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická
Vydavatel: Národní muzeum, Praha
První datum zveřejnění: 1831
ISSN: 1214-0627
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Časopis pro moderní filologii
Vydavatel: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1911
ISSN: 0862-8459
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Česká literatura
Vydavatel: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1952
ISSN: 0009-0468
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Český časopis historický
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1895
ISSN: 0862-6111
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Český jazyk a literatura
Vydavatel: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost
První datum zveřejnění: 1950
ISSN: 0009-0786
Frekvence: Pětkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Český lid
Vydavatel: Etnologický ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1891
ISSN: 0009-0794
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Divadelní revue
Vydavatel: Institut umění – Divadelní ústav
První datum zveřejnění: 1990
ISSN: 0862-5409
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Film a doba
Vydavatel: Sdružení přátel odborného filmového tisku
První datum zveřejnění: 1955
ISSN: 0015-1068
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Folia Historica Bohemica
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1979
ISSN: 0231-7494
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Germanoslavica
Vydavatel: Slovanský ústav Akademie věd České republiky
Datum zveřejnění: 1931-1937, 1994
ISSN: 1210-9029
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Historica
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
Datum zveřejnění: 1994-2010
ISSN: 1210-8499
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 1994-2010
 Název: Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Vydavatel: Národní filmový archiv a Česká společnost pro filmová studia
První datum zveřejnění: 1989
ISSN: 0862-397X
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Linguistica Pragensia
Vydavatel: Faculty of Arts, Charles University in Prague
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0862-8432
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Literární archiv
Vydavatel: Památník národního písemnictví, Praha
První datum zveřejnění: 1966
ISSN: 978-80-85085-93-8
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Litteraria Pragensia
Vydavatel: Ústav anglofonních literatur a kultur, Iniverzita Karlova v Praze, Filozofická faculta
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0862-8424
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Mediaevalia Historica Bohemica
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0862-979X
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Naše řeč
Vydavatel: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1917
ISSN: 0027-8203
Frekvence: Pětkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Národopisná revue
Vydavatel: Národní ústav lidové kultury, Strážnice
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0862-8351
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Revolver Revue
Vydavatel: Revolver Revue
První datum zveřejnění: 1985
ISSN: 1210-2881
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
Vydavatel: Národní muzeum, Praha
Datum zveřejnění: 1938-2016
ISSN: 0036-5335
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: 1994-2016
 Název: Slavia: časopis pro slovanskou filologii
Vydavatel: Slovanský ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1922
ISSN: 0037-6736
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Slovanské historické studie
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
Datum zveřejnění: 1955-2009
ISSN: 081-007X
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 1994-2009
 Název: Slovanský přehled
Vydavatel: Historický ústav Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1898
ISSN: 0037-6922
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Slovo a slovesnost
Vydavatel: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1939
ISSN: 0037-7031
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Soudobé dějiny
Vydavatel: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
První datum zveřejnění: 1993
ISSN: 1210-7050
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Střední Morava: vlastivědná revue
Vydavatel: Memoria, Olomouc
První datum zveřejnění: 1966-1968, 1995
ISSN: 1211-7889
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Svět a divadlo
Vydavatel: Divadelní obec
První datum zveřejnění: 1990
ISSN: 0862-7258
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Svět literatury
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Ústav románských studií
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0862-8440
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Židovská ročenka
Vydavatel: Federace židovských obcí v České republice
První datum zveřejnění: 1954/55
ISSN: 0514-3616
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje