Der Index der slawischen Geisteswissenschaften

mit Volltext

 

 

 

Slowakei


  Zeitschriftentitel: Historica Carpatica
Verlag: Východoslovenské museum, Košice
Erscheinungsverlauf: 1969
ISSN: 978-80-89093-29-8
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Jazykovedný časopis
Verlag: Slovenská akadémia vied
Erscheinungsverlauf: 1947
ISSN: 0021-5597
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Konštantínove listy
Verlag: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Erscheinungsverlauf: 2008
ISSN: 1337‑8740, 2453‑7675 (online)
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: 2018-2023
Volltext verfügbar
  Zeitschriftentitel: Kritika & kontext
Verlag: Časopis Kritika & Kontext
Erscheinungsverlauf: 1996
ISSN: 1335-1710
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Kultúra slova
Verlag: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej
Erscheinungsverlauf: 1967
ISSN: 0023-5202
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Slavica Slovaca
Verlag: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Slovenský Komitét Slavistov
Erscheinungsverlauf: 1966
ISSN: 0037-6787
Fussnote: dreimal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Slovenská literatúra
Verlag: Ústav slovenskej literatúry SAV
Erscheinungsverlauf: 1954
ISSN: 0037-6973
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: 2021-2024
Volltext verfügbar
  Zeitschriftentitel: Slovenské pohl'ady
Verlag: Matica slovenská
Erscheinungsverlauf: 1881
ISSN: 1335-7786
Fussnote: monatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Slovenský národopis
Verlag: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
Erscheinungsverlauf: 1952
ISSN: 1335-1303; 1339-9357 (online)
Fussnote: fünf Mal im Jahr
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
  Zeitschriftentitel: Studia Academica Slovaca
Verlag: Univerzita Komenského Bratislava
Erscheinungsverlauf: 1972
ISSN: 978-80-223-3448-8
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten