Der Index der slawischen Geisteswissenschaften

mit Volltext

 

 

 

Polen


 Zeitschriftentitel: Acta Cassubiana
Verlag: Instytut Kaszubski w Gdańsku
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1509-5703
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Acta Neophilologica
Verlag: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1509-1619
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Acta Poloniae Historica
Verlag: Wydawnictwo Naukowe Semper
Erscheinungsverlauf: 1958
ISSN: 0001-6829
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1997
ISSN: 1427-9665
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2012-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1980
ISSN: 0208-6050
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: 2010-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1989
ISSN: 0860-7435, 2450-1336 (online)
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: 2020-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1981
ISSN: 0208-6077
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2014-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2003
ISSN: 1731-8025
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2003-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1998
ISSN: 1505-9057
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: 2008-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1427-9681, 2353-4834 (online)
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: 2011-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1981
ISSN: 0208-6107, 2353-9631 (online)
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: 2020-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Almanach Historyczny
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1642-4530
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Almanach Sejneński
Verlag: Fundacja Pogranicze w Sejnach
Datum der Veröffentlichung: 2003-2012
ISSN: 1732-4106
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Almanach Żydowski
Verlag: Zwiazek Gmin Wyznaniowych Zydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Erscheinungsverlauf: 1997
ISSN: 1929-3552
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Annus Albaruthenicus
Verlag: Villa Sokrates, Krynki
Erscheinungsverlauf: 2000
ISSN: 1640-3320
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Verlag: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok
Erscheinungsverlauf: 1994
ISSN: 1232-7468
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Collectanea philologica
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1995
ISSN: 1733-0319, 2353-0901 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2020-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Czytanie Literatury
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2012
ISSN: 2299-7458
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2012-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Dzieje Najnowsze
Verlag: Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
Erscheinungsverlauf: 1969
ISSN: 0419-8824
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Eastern Review
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2012
ISSN: 1427-9657, 2451-2567 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2019-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Etnografia Polska
Verlag: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Erscheinungsverlauf: 1958
ISSN: 0071-1861
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Erscheinungsverlauf: 2015
ISSN: 2392-0971, 2543-9537 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2018-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: In Gremium
Verlag: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Erscheinungsverlauf: 2007
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Język Polski
Verlag: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Erscheinungsverlauf: 1913
ISSN: 0021-6941
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Kultura: Szkice, Opowiadania, Sprawozdania
Verlag: Instytut Literacki, Paryż
Datum der Veröffentlichung: 1947-2000
ISSN: 0023-5148
Fussnote: monatlich
Jahre indiziert: 1994-2000
 Zeitschriftentitel: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Verlag: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Erscheinungsverlauf: 1953
ISSN: 0023-5881
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Kwartalnik Historyczny
Verlag: Instytut Historii Polska Polskiej Akademii Nauk
Erscheinungsverlauf: 1887
ISSN: 0023-5903
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Linguistica Bidgostiana
Verlag: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Datum der Veröffentlichung: 2004-2012
ISSN: 1732-8187
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2004-2012
 Zeitschriftentitel: Literatura Ludowa
Verlag: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Erscheinungsverlauf: 1957
ISSN: 0024-4708
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Litteraria Copernicana
Verlag: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
Erscheinungsverlauf: 2008
ISSN: 1899-315X
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Małopolska
Verlag: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1641-1105
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1972
ISSN: 2083-8530
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: 2019-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Verlag: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości
Erscheinungsverlauf: 1994
ISSN: 1231-3033
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Napis
Verlag: Instytut Badan Literackich PAN
Erscheinungsverlauf: 1994
ISSN: 1507-4153
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2015
ISSN: 2450-4491
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: 2016-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Niepodległość i Pamięć
Verlag: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Erscheinungsverlauf: 1994
ISSN: 1427-1443
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Notatnik Teatralny
Verlag: Ośrodek Kultury i Sztuki
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0867-2598
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Nowa Okolica Poetów
Verlag: Towarzystwo Literackie im. Stanislawa Pietaka
Erscheinungsverlauf: 1998
ISSN: 1506-3682
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Pamiętnik Literacki
Verlag: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Erscheinungsverlauf: 1902
ISSN: 0031-0514
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Pamiętnik Teatralny
Verlag: Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
Erscheinungsverlauf: 1952
ISSN: 0031-0522
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
Verlag: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Erscheinungsverlauf: 1998
ISSN: 2081-2663
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Polonica
Verlag: Instytut Jezyka Polskiego, Polska Akademia Nauk
Erscheinungsverlauf: 1975
ISSN: 0137-9712
Fussnote: verändern
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Polska 1944/45-1989
Verlag: Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii PAN
Erscheinungsverlauf: 1995
ISSN: 2450-8357, 2450-8365 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Prace Językoznawcze
Verlag: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Erscheinungsverlauf: 1999
ISSN: 1509-5304
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Przegląd Filozoficzno-Literacki
Verlag: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
Erscheinungsverlauf: 2002
ISSN: 1643-2045
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Przegląd Historyczny
Verlag: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsverlauf: 1905
ISSN: 0033-2186
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Przegląd Nauk Historycznych
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2002
ISSN: 1644-857X
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2002-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Przegląd Wschodni
Verlag: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Erscheinungsverlauf: 1991
ISSN: 0867-5929
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Radzyński Rocznik Humanistyczny
Verlag: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Erscheinungsverlauf: 2001
ISSN: 1643-4374
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Rocznik Augustowsko-Suwalski
Verlag: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
Erscheinungsverlauf: 2001
ISSN: 1730-9875
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Rocznik Gdański
Verlag: Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Erscheinungsverlauf: 1927
ISSN: 0080-3456
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Rocznik Łódzki
Verlag: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Łódzki
Erscheinungsverlauf: 1928
ISSN: 0080-3502
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2008-2022
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Rocznik Orientalistyczny
Verlag: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
Erscheinungsverlauf: 1915
ISSN: 0080-3545
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Roczniki Filozoficzne
Verlag: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Erscheinungsverlauf: 1948
ISSN: 0035-7685
Fussnote: halbjährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Roczniki Humanistyczne
Verlag: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Erscheinungsverlauf: 1949
ISSN: 0035-7707
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Ruch Literacki
Verlag: Komisja Historycznoliteracka Oddział PAN w Krakowie
Erscheinungsverlauf: 1960
ISSN: 0035-9602
Fussnote: zweimonatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Slavica Lodziensia
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Datum der Veröffentlichung: 2017-2018
ISSN: 2544-1795
Fussnote: Annual
Jahre indiziert: 2017-2018
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Studia Białorutenistyczne
Verlag: Zaklad Bialorutenistyki Instytutu Filologii Slowianskiej UMCS, Lublin
Erscheinungsverlauf: 2007
ISSN: 1898-0457
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Studia Ceranea
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2011
ISSN: 2084-140X, 2449-8378 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2011-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Studia Historyczne
Verlag: Komisja Nauk Historycznych PAN, Oddział w Krakowie
Erscheinungsverlauf: 1967
ISSN: 0025-1429
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Studia Podlaskie
Verlag: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii
Erscheinungsverlauf: 1989
ISSN: 0867-1370
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Studia Słowianoznawcze
Verlag: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski
Erscheinungsverlauf: 2000
ISSN: 1644-9657, 2544-5367 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
Verlag: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Fundacja Slawistyczna
Erscheinungsverlauf: 1955
ISSN: 0081-7090
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 1980
ISSN: 2300-0562, 2450-0127 (online)
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2019
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Erscheinungsverlauf: 2011
ISSN: 2083-2931
Fussnote: Annual
Jahre indiziert: 2011-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Twórczość
Verlag: Instytut Książki
Erscheinungsverlauf: 1945
ISSN: 0041-4727
Fussnote: monatlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Wrocławskie Studia Wschodnie
Verlag: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Erscheinungsverlauf: 1997
ISSN: 0239-6661
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Wschodni Rocznik Humanistyczny
Verlag: Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"
Erscheinungsverlauf: 2004
ISSN: 1731-982X
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Zapiski Historyczne
Verlag: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Erscheinungsverlauf: 1908
ISSN: 0044-1791
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
Verlag: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Erscheinungsverlauf: 2012
ISSN: 2449-8297
Fussnote: jährlich
Jahre indiziert: 2012-2023
Volltext verfügbar
 Zeitschriftentitel: Zeszyty Historyczne
Verlag: Instytut Literacki, Paryż
Datum der Veröffentlichung: 1962-2010
ISSN: 0406-0393
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten
 Zeitschriftentitel: Zeszyty Literackie
Verlag: Fundacja Zeszytów Literackich
Datum der Veröffentlichung: 1982-2018
ISSN: 0751-0357
Fussnote: vierteljährlich
Jahre indiziert: Retrospektive Zeitschriften. Nur bibliographische Daten