Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Polsko


 Název: Acta Cassubiana
Vydavatel: Instytut Kaszubski w Gdańsku
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1509-5703
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Acta Neophilologica
Vydavatel: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1509-1619
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Acta Poloniae Historica
Vydavatel: Wydawnictwo Naukowe Semper
První datum zveřejnění: 1958
ISSN: 0001-6829
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1997
ISSN: 1427-9665
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2012-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1980
ISSN: 0208-6050
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 2010-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1989
ISSN: 0860-7435 (tiskový), 2450-1336 (online)
Frequency: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2020-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1981
ISSN: 0208-6077
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2014-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 2003
ISSN: 1731-8025
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2003-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 1505-9057
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 2008-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1427-9681 (tiskový), 2353-4834 (online)
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: 2011-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1981
ISSN: 0208-6107 (tiskový), 2353-9631 (online)
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2020-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Almanach Historyczny
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1642-4530
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Almanach Sejneński
Vydavatel: Fundacja Pogranicze w Sejnach
Datum zveřejnění: 2003-2012
ISSN: 1732-4106
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Almanach Żydowski
Vydavatel: Zwiazek Gmin Wyznaniowych Zydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
První datum zveřejnění: 1997
ISSN: 1929-3552
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Annus Albaruthenicus
Vydavatel: Villa Sokrates, Krynki
První datum zveřejnění: 2000
ISSN: 1640-3320
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Vydavatel: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok
První datum zveřejnění: 1994
ISSN: 1232-7468
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Collectanea philologica
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 1995
ISSN: 1733-0319 (tiskový), 2353-0901 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2020-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Czytanie Literatury
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 2012
ISSN: 2299-7458
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2012-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Dzieje Najnowsze
Vydavatel: Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
První datum zveřejnění: 1969
ISSN: 0419-8824
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Eastern Review
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 2012
ISSN: 1427-9657 (tiskový), 2451-2567 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2019-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Etnografia Polska
Vydavatel: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
První datum zveřejnění: 1958
ISSN: 0071-1861
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
První datum zveřejnění: 2015
ISSN: 2392-0971 (tiskový), 2543-9537 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2018-2022
Fulltext k dispozici
 Název: In Gremium
Vydavatel: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
První datum zveřejnění: 2007
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Język Polski
Vydavatel: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
První datum zveřejnění: 1913
ISSN: 0021-6941
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Kultura: Szkice, Opowiadania, Sprawozdania
Vydavatel: Instytut Literacki, Paryż
Datum zveřejnění: 1947-2000
ISSN: 0023-5148
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: 1994-2000
 Název: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Vydavatel: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
První datum zveřejnění: 1953
ISSN: 0023-5881
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Kwartalnik Historyczny
Vydavatel: Instytut Historii Polska Polskiej Akademii Nauk
První datum zveřejnění: 1887
ISSN: 0023-5903
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Linguistica Bidgostiana
Vydavatel: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Datum zveřejnění: 2004-2012
ISSN: 1732-8187
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2004-2012
 Název: Literatura Ludowa
Vydavatel: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
První datum zveřejnění: 1957
ISSN: 0024-4708
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Litteraria Copernicana
Vydavatel: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
První datum zveřejnění: 2008
ISSN: 1899-315X
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Małopolska
Vydavatel: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1641-1105
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 1972
ISSN: 2083-8530
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2019-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archilwany
Vydavatel: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości
První datum zveřejnění: 1994
ISSN: 1231-3033
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Napis
Vydavatel: Instytut Badan Literackich PAN
První datum zveřejnění: 1994
ISSN: 1507-4153
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 2015
ISSN: 2450-4491
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2016-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Niepodległość i Pamięć
Vydavatel: Muzeum Niepodległości w Warszawie
První datum zveřejnění: 1994
ISSN: 1427-1443
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Notatnik Teatralny
Vydavatel: Ośrodek Kultury i Sztuki
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0867-2598
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Nowa Okolica Poetów
Vydavatel: Towarzystwo Literackie im. Stanislawa Pietaka
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 1506-3682
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Pamiętnik Literacki
Vydavatel: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
První datum zveřejnění: 1902
ISSN: 0031-0514
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Pamiętnik Teatralny
Vydavatel: Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
První datum zveřejnění: 1952
ISSN: 0031-0522
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
Vydavatel: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 2081-2663
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Polonica
Vydavatel: Instytut Jezyka Polskiego, Polska Akademia Nauk
První datum zveřejnění: 1975
ISSN: 0137-9712
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Polska 1944/45-1989
Vydavatel: Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku, Instytut Historii PAN
První datum zveřejnění: 1995
ISSN: 2450-8357 (tiskový), 2450-8365 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Prace Językoznawcze
Vydavatel: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
První datum zveřejnění: 1999
ISSN: 1509-5304
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Przegląd Filozoficzno-Literacki
Vydavatel: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
První datum zveřejnění: 2002
ISSN: 1643-2045
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Przegląd Historyczny
Vydavatel: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
První datum zveřejnění: 1905
ISSN: 0033-2186
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Przegląd Nauk Historycznych
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 2002
ISSN: 1644-857X
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2002-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Przegląd Wschodni
Vydavatel: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0867-5929
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Radzyński Rocznik Humanistyczny
Vydavatel: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
První datum zveřejnění: 2001
ISSN: 1643-4374
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Rocznik Augustowsko-Suwalski
Vydavatel: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
První datum zveřejnění: 2001
ISSN: 1730-9875
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Rocznik Gdański
Vydavatel: Gdańskie Towarzystwo Naukowe
První datum zveřejnění: 1927
ISSN: 0080-3456
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Rocznik Łódzki
Vydavatel: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Łódzki
První datum zveřejnění: 1928
ISSN: 0080-3502
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2008-2022
Fulltext k dispozici
 Název: Rocznik Orientalistyczny
Vydavatel: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
První datum zveřejnění: 1915
ISSN: 0080-3545
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Roczniki Filozoficzne
Vydavatel: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
První datum zveřejnění: 1948
ISSN: 0035-7685
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Roczniki Humanistyczne
Vydavatel: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
První datum zveřejnění: 1949
ISSN: 0035-7707
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Ruch Literacki
Vydavatel: Komisja Historycznoliteracka Oddział PAN w Krakowie
První datum zveřejnění: 1960
ISSN: 0035-9602
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Slavica Lodziensia
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Datum zveřejnění: 2017-2018
ISSN: 2544-1795
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2017-2018
Fulltext k dispozici
 Název: Studia Białorutenistyczne
Vydavatel: Zaklad Bialorutenistyki Instytutu Filologii Slowianskiej UMCS, Lublin
První datum zveřejnění: 2007
ISSN: 1898-0457
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Studia Ceranea
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
První datum zveřejnění: 2011
ISSN: 2084-140X (tiskový), 2449-8378 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2011-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Studia Historyczne
Vydavatel: Komisja Nauk Historycznych PAN, Oddział w Krakowie
První datum zveřejnění: 1967
ISSN: 0025-1429
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Studia Podlaskie
Vydavatel: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii
První datum zveřejnění: 1989
ISSN: 0867-1370
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Studia Słowianoznawcze
Vydavatel: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski
První datum zveřejnění: 2000
ISSN: 1644-9657 (tiskový), 2544-5367 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
Vydavatel: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Fundacja Slawistyczna
První datum zveřejnění: 1955
ISSN: 0081-7090
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 1980
ISSN: 2300-0562 (tiskový), 2450-0127 (online)
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2019
Fulltext k dispozici
 Název: Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
První datum zveřejnění: 2011
ISSN: 2083-2931
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2011-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Twórczość
Vydavatel: Instytut Książki
První datum zveřejnění: 1945
ISSN: 0041-4727
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Wrocławskie Studia Wschodnie
Vydavatel: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
První datum zveřejnění: 1997
ISSN: 0239-6661
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Wschodni Rocznik Humanistyczny
Vydavatel: Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"
První datum zveřejnění: 2004
ISSN: 1731-982X
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Zapiski Historyczne
Vydavatel: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
První datum zveřejnění: 1908
ISSN: 0044-1791
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
Vydavatel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
První datum zveřejnění: 2012
ISSN: 2449-8297
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 2012-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Zeszyty Historyczne
Vydavatel: Instytut Literacki, Paryż
Datum zveřejnění: 1962-2010
ISSN: 0406-0393
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Zeszyty Literackie
Vydavatel: Fundacja Zeszytów Literackich
Datum zveřejnění: 1982-2018
ISSN: 0751-0357
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje