Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Slovensko


  Název: Historica Carpatica
Vydavatel: Východoslovenské museum, Košice
První datum zveřejnění: 1969
ISSN: 978-80-89093-29-8
Frekvence: Roční
Roky indexovány: 1992-2015
  Název: Jazykovedný časopis
Vydavatel: Slovenská akadémia vied
První datum zveřejnění: 1947
ISSN: 0021-5597
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 1994-2020
  Název: Konštantínove listy
Vydavatel: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
První datum zveřejnění: 2008
ISSN: 1337‑8740 (tiskový), 2453‑7675 (online)
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2018-2023
Fulltext k dispozici
  Název: Kritika & kontext
Vydavatel: Časopis Kritika & Kontext
První datum zveřejnění: 1996
ISSN: 1335-1710
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
  Název: Kultúra slova
Vydavatel: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej
První datum zveřejnění: 1967
ISSN: 0023-5202
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
  Název: Slavica Slovaca
Vydavatel: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Slovenský Komitét Slavistov
První datum zveřejnění: 1966
ISSN: 0037-6787
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
  Název: Slovenská literatúra
Vydavatel: Ústav slovenskej literatúry SAV
První datum zveřejnění: 1954
ISSN: 0037-6973
Frekvence: Šestkrát ročně
Years indexed: 2021-2024
Fulltext k dispozici
  Název: Slovenské pohl'ady
Vydavatel: Matica slovenská
První datum zveřejnění: 1881
ISSN: 1335-7786
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
  Název: Slovenský národopis
Vydavatel: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
První datum zveřejnění: 1952
ISSN: 1335-1303 (tiskový); 1339-9357 (online)
Frekvence: Pětkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
  Název: Studia Academica Slovaca
Vydavatel: Univerzita Komenského Bratislava
První datum zveřejnění: 1972
ISSN: 978-80-223-3448-8
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje