Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Vítejte na Indexu slovanských studií!


Index slovanských studií je výzkumná databáze v oblasti středních, východních a jihovýchodních evropských studií. Tato rozsáhlá databáze poskytuje přístup k důležitým regionálně publikovaným vědeckým periodikům, která dosud zůstávala značně neindexovaná, a proto byla těžko využitelná ve výzkumu. Zahrnuje publikace z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Černé Hory, České republiky, Gruzie, Itálie, Izraele, Polska, Republiké Severní Makedonie, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Index nabízí jednotný přístup k bibliografickým citacím článků, recenzí knih a dalších materiálů v různých oborech, včetně historie, literatury, filozofie, jazyka, lingvistiky, etnologie, divadelních a filmových studií, kulturních studií, přeshraničních a regionálních studií. Databáze je měsíčně aktualizována.


Je navržený pro akademickou komunitu a další zainteresované výzkumné pracovníky, cílem tohoto indexu je zlepšit přístup k regionální vzdělanosti a pomoci výzkumu v této oblasti. Tento zdroj představuje bohatý materiál pro erudici a dokáže zviditelnit vzdělanost v regionu. Záměrem tohoto indexu je otevřít bohatý svět slovanských humanitních věd vědeckým a kulturním společenstvím po celém světě.


Přibližně jedna čtvrtina periodických titulů v databázi obsahuje plný text. Díky tomu je index cennějším výzkumným nástrojem pro slovanská studia. Průběžně se do databáze přidává více plnotextových článků a menších položek.

Aktualizace

30.6.2022

Historijski pogledi (Bosna a Hercegovina) 5 (7) / 2022
Slovenská literatúra (Slovensko) 3 / 2022
Studia Ceranea (Polsko) 11 / 2021
Докса: збірник наукових праць з філософії та філології (Odesa, Ukrajina) 2 (36) / 2021
Слово і час (Kyjev, Ukrajina) 3 / 2022

více...

Aktualizace

30.6.2022

Články indexovány: 220,001

Časopisy indexovány: 11,152

Recenzi indexování: 33,167