Index slovanských humanitních věd

 

 

 

Vítejte na Indexu slovanských humanitních věd!


Index slovanských humanitních věd je výzkumná databáze v oblasti středních, východních a jihovýchodních evropských studií. Tato rozsáhlá databáze poskytuje přístup k důležitým regionálně publikovaným vědeckým periodikům, která dosud zůstávala značně neindexovaná, a proto byla těžko využitelná ve výzkumu. Zahrnuje publikace z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Makedonie, Černé Hory, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Index nabízí jednotný přístup k bibliografickým citacím článků, recenzí knih a dalších materiálů v různých oborech, včetně historie, literatury, filozofie, jazyka, lingvistiky, etnologie, divadelních a filmových studií, kulturních studií, přeshraničních a regionálních studií. Databáze je měsíčně aktualizována.


Je navržený pro akademickou komunitu a další zainteresované výzkumné pracovníky, cílem tohoto indexu je zlepšit přístup k regionální vzdělanosti a pomoci výzkumu v této oblasti. Tento zdroj představuje bohatý materiál pro erudici a dokáže zviditelnit vzdělanost v regionu. Záměrem tohoto indexu je otevřít bohatý svět slovanských humanitních věd vědeckým a kulturním společenstvím po celém světě.


Začali jsme přidávat články s plným textem k Indexu slovanských humanitních věd s povolením vydavatele. Doufáme, že tento index vytvoří cennější výzkumný nástroj pro slovanské studie. V krátké době se v databázi objeví další články s plným textem a menší položky.

Aktualizace

7.1.2019

Časopis za zgodovino in narodopisje (Slovinsko) 54 (1-2) / 2018
Český časopis historický (Česká republika) 116 (2) / 2018
Slovenský národopis (Slovensko) 66 (3) / 2018
Литература двух Америк (Rusko) 5 / 2018
Східний світ (Ukrajina) 4 / 2018

více...

Aktualizace

7.1.2019

Články indexovány: 204,345

Časopisy indexovány: 10,247

Recenzi indexování: 31,041