Index slovanských humanitních věd

 

 

 

Vítejte na Indexu slovanských humanitních věd!


Index slovanských humanitních věd je výzkumná databáze v oblasti středních, východních a jihovýchodních evropských studií. Tato rozsáhlá databáze poskytuje přístup k důležitým regionálně publikovaným vědeckým periodikům, která dosud zůstávala značně neindexovaná, a proto byla těžko využitelná ve výzkumu. Zahrnuje publikace z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Republiké Severní Makedonie, Černé Hory, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Index nabízí jednotný přístup k bibliografickým citacím článků, recenzí knih a dalších materiálů v různých oborech, včetně historie, literatury, filozofie, jazyka, lingvistiky, etnologie, divadelních a filmových studií, kulturních studií, přeshraničních a regionálních studií. Databáze je měsíčně aktualizována.


Je navržený pro akademickou komunitu a další zainteresované výzkumné pracovníky, cílem tohoto indexu je zlepšit přístup k regionální vzdělanosti a pomoci výzkumu v této oblasti. Tento zdroj představuje bohatý materiál pro erudici a dokáže zviditelnit vzdělanost v regionu. Záměrem tohoto indexu je otevřít bohatý svět slovanských humanitních věd vědeckým a kulturním společenstvím po celém světě.


Začali jsme přidávat články s plným textem k Indexu slovanských humanitních věd s povolením vydavatele. Doufáme, že tento index vytvoří cennější výzkumný nástroj pro slovanské studie. V krátké době se v databázi objeví další články s plným textem a menší položky.

Aktualizace

2.9.2019

Konštantínove listy (Slovensko) 12 (1) / 2019
Slovo a slovesnost (Česká republika) 80 (2) / 2019
Soudobé dějiny (Česká republika) 26 (1) / 2019
Български език (Bulharsko) 66 (2) / 2019
Краєзнавство (Ukrajina) 4 / 2018, 1 / 2019

více...

Aktualizace

2.9.2019

Články indexovány: 207,301

Časopisy indexovány: 10,409

Recenzi indexování: 31,592