Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Vítejte na Indexu slovanských studií!


Index slovanských studií je výzkumná databáze v oblasti středních, východních a jihovýchodních evropských studií. Tato rozsáhlá databáze poskytuje přístup k důležitým regionálně publikovaným vědeckým periodikům, která dosud zůstávala značně neindexovaná, a proto byla těžko využitelná ve výzkumu. Zahrnuje publikace z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Černé Hory, České republiky, Gruzie, Itálie, Izraele, Polska, Republiké Severní Makedonie, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Index nabízí jednotný přístup k bibliografickým citacím článků, recenzí knih a dalších materiálů v různých oborech, včetně historie, literatury, filozofie, jazyka, lingvistiky, etnologie, divadelních a filmových studií, kulturních studií, přeshraničních a regionálních studií. Databáze je měsíčně aktualizována.


Je navržený pro akademickou komunitu a další zainteresované výzkumné pracovníky, cílem tohoto indexu je zlepšit přístup k regionální vzdělanosti a pomoci výzkumu v této oblasti. Tento zdroj představuje bohatý materiál pro erudici a dokáže zviditelnit vzdělanost v regionu. Záměrem tohoto indexu je otevřít bohatý svět slovanských humanitních věd vědeckým a kulturním společenstvím po celém světě.


Přibližně jedna třetina periodických titulů v databázi obsahuje plný text. Díky tomu je index cennějším výzkumným nástrojem pro slovanská studia. Průběžně se do databáze přidává více plnotextových článků a menších položek.

Aktualizace

31.3.2024

Montenegrin Journal for Social Sciences (Černá Hora) 7 (2) / 2023
PL.IT rassegna italiana di argomenti polacchi (Itálie) 14 / 2023
Studia Ceranea (Polsko) 13 / 2023
Краєзнавство (Kyjev, Ukrajina) 3-4 / 2023
Слово і час (Kyjev, Ukrajina) 1 / 2024

více...

Aktualizace

31.3.2024

Články indexovány: 226,021

Časopisy indexovány: 11,500

Recenzi indexování: 33,748