Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Bulharsko


 Název: Bulgarian Historical Review
Vydavatel: Institute for Historical Studies at the Bulgarian Academy of Sciences
První datum zveřejnění: 1972
ISSN: 0204-8906
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Palaeobulgarica / Старобългаристика
Publisher: Кирило-Методиевския научен център при БАН
První datum zveřejnění: 1977
ISSN: 0204-4021 (tiskový), 2603-2899 (оnline)
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: 2020-2024
Fulltext k dispozici
 Název: Български език / Bălgarski ezik
Vydavatel: Институт за български език. Българска академия на науките
První datum zveřejnění: 1951
ISSN: 0005-4283 (tiskový), 2603-3372 (online)
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: 1993-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Български език и литература / Bălgarski ezik i literatura
Vydavatel: Министерство на образованието, младежта и науката
První datum zveřejnění: 1958
ISSN: 0323-9519
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Българско възраждане / Bălgarsko văzraždane
Vydavatel: Общобългарски комитет, фондация "Васил Левски"
Datum zveřejnění: 1995-2006
ISSN: 1311-1337
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Език и литература / Ezik i literatura
Vydavatel: Съюз на филолозите българисти
První datum zveřejnění: 1946
ISSN: 0324-1270
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” / Izvestija na Instituta za bălgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin”
Vydavatel: Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Българската академия на науките
První datum zveřejnění: 1951-1985 pod názvem „Известия на Института за български език". Obnoveno v roce 2014 pod názvem „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”
ISSN: 0323-9934 (tiskový), 2603-3402 (оnline)
Frequency: Roční
Years indexed: 2022-2023
Fulltext k dispozici
 Název: Исторически преглед / Istoričeski pregled
Vydavatel: Българска Академия на науките. Институт за исторически изследвания
První datum zveřejnění: 1944
ISSN: 0323-9748
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Старобългарска литература / Starobălgarska literatura
Vydavatel: Българска Академия на науките. Институт за литература
První datum zveřejnění: 1971
ISSN: 0204-868X
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje