Index slovanských humanitních věd

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo zveřejněno 24. května 2018.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů / 46 / ES (Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), společnost Slavonica Discovery s.r.o. informuje subjekty o podmínkách, za kterých se používají osobní údaje.

Kdo jsme?

Slavonica Discovery s.r.o. vytvořila a udržuje databázi výzkumu, Index slovanských humanitních věd (Databáze), pro vědce a studenty v oboru. Databáze je k dispozici na základě předplatného a používají ji univerzity, knihovny a výzkumné instituce. Naše obchodní adresa je ul. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Česká republika. id. č.: 06559999, daňové identifikační číslo: CZ06559999. Můžete nás kontaktovat na adrese:

Kdy o vás shromažďujeme osobní údaje?

Pokud s námi komunikujete osobně, prostřednictvím e-mailové korespondence, po telefonu, přes sociální sítě nebo prostřednictvím našeho webu či databáze.

Proč shromažďujeme a používáme osobní údaje?

  • vám poslali informace o službě, kterou jste od nás zakoupili.
  • vykonali smluvní závazky, jako jsou potvrzení objednávky, podrobnosti o licenci, faktury, připomínky a podobně.
  • vám odpověděli na formulář "Contact us" nebo na jiné webové formuláře, které jste vyplnili na našich webových stránkách a v databázi.
  • vám poskytli přístup a služby související s naší bezplatnou zkušební verzí.
  • vám poslali marketingovou komunikaci, o kterou jste požádali. Toto sdělení vyžaduje váš souhlas.

Náš právní základ pro shromažďování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů na základě smluv

Osobní údaje používáme k plnění našich závazků týkajících se smluv a smluv se zákazníky a partnery.

Shromažďování osobních údajů na základě souhlasu

Shromažďování osobních údajů na základě vašeho souhlasu se provádí pomocí "Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, který uchová informace související se souhlasem. Jednotlivé souhlasy budou vždy uloženy a zdokumentovány v našem systému.

Jaký typ osobních údajů se shromažďuje?

Shromažďujeme jméno, telefonní číslo, název a e-mailovou adresu našich zákazníků (knihovníků) pouze pro komunikaci s databází. Pro naše partnery shromažďujeme také jméno firmy a kontaktní informace. Také můžeme shromažďovat zpětnou vazbu, připomínky a dotazy získané z výše uvedeného v komunikační činnosti a činnostech souvisejících se službami. Nemáme ani žádné poštovní seznamy.

Pokud jde o uživatele databáze, nevybíráme žádnou informaci. Nevidíme, nesledujeme ani neskladujeme žádné výsledky vyhledávání ani žádné osobní údaje s nimi spojené. Veškeré výsledky vyhledávání emailem od uživatelů se automaticky odstraní z našeho e-mailového systému.

Osobní údaje, které uchováváme pouze ve vztahu ke komunikaci související s databází, a slouží pouze k tomuto účelu, a to zasílání e-mailů s informacemi o databázi a odpovědí na otázky související s databází.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Uchováváme osobní údaje, abychom mohli vyřešit možné problémy, odpovědět na vaše dotazy a dodržet zákonné požadavky podle platných zákonů. To znamená, že si můžeme uchovat vaše osobní údaje po přiměřenou dobu po vaší poslední interakci s námi. Pokud již nebudeme potřebovat nashromážděné osobní údaje, bezpečným způsobem je odstraníme.

Sdílíme vaše údaje s někým?

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám, ani nejsou předmětem obchodu. Naopak, nám záleží na jejich ochraně z technického, organizačního a etického hlediska.

Vaše práva na vaše osobní údaje

Zachováváte všechna práva na osobní údaje, které uchováváme ve vztahu ke správě osobních údajů podle definice GDPR. Vaše práva můžete uplatnit na adrese:

  • Právo vyžádat si kopii osobních údajů, které společnost Slavonica Discovery s.r.o. o vás drží.
  • Právo požadovat odstranění vašich osobních údajů.
  • Právo na jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv.

Použití souborů cookie

Cookie (session-id) používáme pouze po dobu trvání relace na našich webových stránkách a v databázi. Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro běžné webové stránky a funkce databáze a nemohou být vypnuty, protože webová stránka a databáze by nefungovaly správně. Tyto identifikátory neukládají žádné osobní údaje. Jsou osvobozeny od souhlasu podle poradního orgánu EU pro ochranu údajů.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Slavonica Discovery s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Příslušná verze bude vždy k dispozici na našich webových stránkách.