Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo zveřejněno 24. května 2018.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů / 46 / ES (Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), společnost Slavonica Discovery s.r.o. informuje subjekty o podmínkách, za kterých se používají osobní údaje.

Kdo jsme?

Slavonica Discovery s.r.o. vytvořila a udržuje databázi výzkumu, Index slovanských studií (Databáze), pro vědce a studenty v oboru. Databáze je k dispozici na základě předplatného a používají ji univerzity, knihovny a výzkumné instituce. Naše obchodní adresa je ul. Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, Česká republika. id. č.: 06559999, daňové identifikační číslo: CZ06559999. Můžete nás kontaktovat na adrese:

Kdy o vás shromažďujeme osobní údaje?

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailové korespondence.

Proč shromažďujeme a používáme osobní údaje?

  • vám poslali informace o službě, kterou jste od nás zakoupili.
  • odpovězte na vaše e-maily.
  • vykonali smluvní závazky, jako jsou potvrzení objednávky, podrobnosti o licenci, faktury, připomínky a podobně.
  • vám poskytli přístup a služby související s naší bezplatnou zkušební verzí.
  • vám poslali marketingovou komunikaci, o kterou jste požádali. Toto sdělení vyžaduje váš souhlas.

Náš právní základ pro shromažďování osobních údajů

Shromažďování osobních údajů na základě smluv

Osobní údaje používáme k plnění našich závazků týkajících se smluv a smluv se zákazníky a partnery.

Jaký typ osobních údajů se shromažďuje?

Shromažďujeme jméno, telefonní číslo, název a e-mailovou adresu našich zákazníků (knihovníků) pouze pro komunikaci s databází. Pro naše partnery shromažďujeme také jméno firmy a kontaktní informace. Také můžeme shromažďovat zpětnou vazbu, připomínky a dotazy získané z výše uvedeného v komunikační činnosti a činnostech souvisejících se službami. Nemáme ani žádné poštovní seznamy.

Na našich webových stránkách neshromažďujeme ani nesledujeme žádné osobní údaje včetně nezbytných souborů cookie. V naší databázi shromažďujeme pouze adresy IP, abychom poskytli statistiku našim předplatitelským institucím, na které se vztahují naše licenční smlouvy. V naší databázi používáme pouze nezbytný soubor cookie, aby naše databáze správně fungovala.

Osobní údaje, které uchováváme pouze ve vztahu ke komunikaci související s databází, a slouží pouze k tomuto účelu, a to zasílání e-mailů s informacemi o databázi a odpovědí na otázky související s databází.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Uchováváme osobní údaje, abychom mohli vyřešit možné problémy, odpovědět na vaše dotazy a dodržet zákonné požadavky podle platných zákonů. To znamená, že si můžeme uchovat vaše osobní údaje po přiměřenou dobu po vaší poslední interakci s námi. Pokud již nebudeme potřebovat nashromážděné osobní údaje, bezpečným způsobem je odstraníme.

Sdílíme vaše údaje s někým?

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám, ani nejsou předmětem obchodu. Naopak, nám záleží na jejich ochraně z technického, organizačního a etického hlediska.

Vaše práva na vaše osobní údaje

Zachováváte všechna práva na osobní údaje, které uchováváme ve vztahu ke správě osobních údajů podle definice GDPR. Vaše práva můžete uplatnit na adrese:

  • Právo vyžádat si kopii osobních údajů, které společnost Slavonica Discovery s.r.o. o vás drží.
  • Právo požadovat odstranění vašich osobních údajů.
  • Právo na jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv.

Použití souborů cookie

Nesledujeme návštěvníky našich webových stránek. Pro uživatele naší databáze používáme pouze základní (relační) cookie. Tento soubor cookie je nezbytně nutný pro běžné funkce databáze. Tyto identifikátory neukládají žádné osobní údaje.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Slavonica Discovery s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Příslušná verze bude vždy k dispozici na našich webových stránkách.