Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Srbsko


 Název: Зборник Матице српске за историjу / Zbornik Matice srpske za istoriju
Vydavatel: Матица српска
První datum zveřejnění: 1970
ISSN: 0352-5716
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Зборник Матице српске за књижевност и jезик / Zbornik Matice srpske za književnosti i jezik
Vydavatel: Матица српска
První datum zveřejnění: 1954
ISSN: 0543-1220
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Зборник Матице српске за славистику / Zbornik Matice srpske za slavistiku
Vydavatel: Матица српска
První datum zveřejnění: 1984
ISSN: 0352-5007
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Књижевна историjа / Književna istorija
Vydavatel: Институт за књижевност и уметност
První datum zveřejnění: 1968
ISSN: 0350-6428
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Књижевност / Književnost
Vydavatel: ИП "Просвета"
První datum zveřejnění: 1946
ISSN: 0023-2408
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Кодови словенских култура / Kodovi slovenskih kultura
Vydavatel: CLIO, Beograd
Datum zveřejnění: 1996-2008
ISSN: 0354-964X
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Славистика / Slavistika
Vydavatel: Славистичко друштво Србије; Филолошки факултет Универзитета у Београду
První datum zveřejnění: 1997
ISSN: 1450-5061
Frekvence: Dvakrát ročně
Roky indexovány: 2017-2022
Fulltext k dispozici