Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Slovinsko


 Název: Časopis za zgodovino in narodopisje
Vydavatel: Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru
První datum zveřejnění: 1904
ISSN: 0590-5966
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Filozofski vestnik
Vydavatel: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Filozofski ins̆titut
První datum zveřejnění: 1989
ISSN: 0353-4510
Frekvence: Třikrát za rok
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Jezik in slovstvo
Vydavatel: Slavistično društvo in Ljubljana
První datum zveřejnění: 1955
ISSN: 0021-6933
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Litterae Slovenicae
Vydavatel: Slovene Writer's Association, Slovene P.E.N., Association of the Slovene Literary Translators
První datum zveřejnění: 1991
ISSN: 0459-6242
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
Vydavatel: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
První datum zveřejnění: 1965
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Slavistična revija
Vydavatel: Slavistično društvo v Slovenije
První datum zveřejnění: 1948
ISSN: 0350-6894
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Slovenski jezik
Vydavatel: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas
První datum zveřejnění: 1997
ISSN: 1408-2616
Frekvence: Dvouleté
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Sodobnost
Vydavatel: Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International
První datum zveřejnění: 1953
ISSN: 0038-0482
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Zgodovinski časopis
Vydavatel: Zgodovinsko društvo za Slovenijo
První datum zveřejnění: 1947
ISSN: 0350-5774
Frekvence: Čtvrtletně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje