Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Bělorusko


 Název: Arche
Vydavatel: Рэдакцыя часопісу "Архэ"
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 1392-9682
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Homo Historicus: гадавік антрапалагічнай гісторыі / hadavik antrapalahičnaj historyi
Vydavatel: Інстытут гістарычных даследаванняў Беларусі, Вільня
První datum zveřejnění: 2008
ISSN: 978-9955-773-53-5
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Асоба і час: беларускі біяграфічны альманах / Asoba i čas: belaruski bijahrafičny al'manax
Vydavatel: "Limaryus", Мінск
První datum zveřejnění: 2009
ISSN: 2218-2039
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Дзеяслоў / Dzejasloŭ
Vydavatel: РГА Літаратурна-мастацкі фонд Нёман, Мінск
První datum zveřejnění: 2002
Frekvence: Šestkrát ročně
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Паланістыка = Полонистика = Polonistyka
Vydavatel: Польскі Інстытут, Мінск
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 978-985-6982-97-5
Frekvence: Kolísá
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Полымя / Polymja
Vydavatel: Рэдакцыйна-выдавэцкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"
První datum zveřejnění: 1922
ISSN: 0130-8068
Frekvence: Měsíční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje
 Název: Тэрмапілы / Tèrmapily
Vydavatel: Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża", Białystok
První datum zveřejnění: 1998
ISSN: 1506-6576
Frekvence: Roční
Roky indexovány: Retrospektivní čísla. Pouze bibliografické údaje