Index slovanských studií

s plným textem

 

 

 

Nadia Zavorotna, MA, MLIs
Director and Co-Founder

O nás


Začalo to před lety, když se z milované práce vyvinulo to, co se dnes stalo Indexem slovanských humanitních věd. Iniciátorka projektu a tvůrce databáze plynule ovládá několik slovanských jazyků, učí se další a každodenně s nimi pracuje.


Rozsáhlé zkušenosti v oblasti slovanské referenční služby na Torontské univerzitě napomohly vzniku této databáze pro oblast středních, východních a jihovýchodních evropských studií. Zkušenosti s katalogizací slovanských materiálů přispěly k rozvoji databáze. Tvůrce indexu má pokročilé tituly v oblasti slovanských studií a informačních studií na Torontské univerzitě.


Zaměstnanci naši společnosti IT disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vývoje a správy databází ve veřejném i soukromém sektoru.